Μια πρόταση για τις υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη, (σε συνεργασία με τους K. Αθανασάκης, E. Θηραίος, K. Σουλιώτης, Ι. Κυριόπουλος), στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2020, 37(5):583-587