Μνημόνιο και κοινωνικά δικαιώματα. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά Ημερίδας με τίτλο: “Μνημόνιο”, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και Ε.Σ.Δ.Α., Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2010, σελ. 36-47.