Μπορεί ο λαός να θέλει οτιδήποτε; The books’ journal, τεύχος 55/2015, σελ. 79-81. The books’ journal 55/2015