Οικονομική κρίση, κυριαρχία και συνταγματική μεταβολή. Συγκριτικές παρατηρήσεις και υποθέσεις εργασίας,”Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 2/2012, σελ. 224-235 (https://www.efimdd.gr/B735B2AB.el.aspx)