Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η προστασία του περιβάλλοντος: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη επί της καταγγελίας 30/2005 του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου. Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό “Νομικό Βήμα”, 2008, σελ. 1421-1438. ΝοΒ_2008