Πανδημία, δημόσιος χώρος και ιδιωτικότητα, σελ. 537-543, στον τόμο: Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 2022