Η αναθεώρηση του 2001 και η συμβολή της στη συνταγματική ανθεκτικότητα. Μία αποτίμηση 20 χρόνια μετά (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6/2021