Πεδία έντασης του Συντάγματος με το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Δικαιοπολιτική προσέγγιση ενόψει της εν εξελίξει συνταγματικής αναθεώρησης, στον Τιμητικό Τόμο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – 125 χρόνια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σελ. 451-467. Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, τεύχος 4/2006, σελ. 1071-1090.