Πραγματική ή εικονική αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου; Η πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση μεταξύ κρατικού παρεμβατισμού και διαπλεκόμενων συμφερόντων στον τόμο της ΠΟΣΔΕΠ, Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα. Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2011, σελ. 137-147.