Πρωθυπουργοκεντρική δημοκρατία και παίκτες αρνησικυρίας στη σύχρονη Ελλάδα (σε συνεργασία με τον Σπ. Μακρή), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης”, τχ. 6/2010, σελ.7-32. Επίσης δημοσιεύθηκε στον τόμο “Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα”, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2011, σελ. 228-254.