Συνταγματική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 31/2006, σελ. 899-919, http://www.libertas-ichr.gr/wp-content/uploads/2011/12/protoselida31.pdf