Συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η περίπτωση του τραπεζικού κλάδου (σε συνεργασία με τον Δ. Τσάτσο), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Νομικό Βήμα”, Φεβρουάριος 2010, σελ. 257-274. ΝοΒ_Φεβρουάριος 2010