Το αντισυνταγματικό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ως επιστέγασμα της κρίσης (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 5/2015, σελ. 552-558. Δημοσιεύθηκε επίσης στα “Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης”, τεύχος 8/2016, σελ. 89-100.