Το μετέωρο βήμα από τον συναινετικό στον συγκρουσιακό κοινοβουλευτισμό. Συγκρίνοντας τις αναθεωρήσεις του 2001 και του 2019, Περιοδικό e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, τχ. 2/2022, https://www.epoliteia.gr/