Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και οι δικαιοκρατικές επιπτώσεις του, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 94/2022, Σάκκουλας, σελ. 887-892.