Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους εργαζόμενους, προνόμια και κυρώσεις (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο: Δίκαιο Τεχνολογίας και επικοινωνίας, 2/2021, σελ. 201-203.