Δεσμευμένοι Συνδυασμοί και Σύνταγμα (πρόλογος Δημήτρη Θ. Τσάτσου)

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ (49 σελ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

Αντικείμενο της μελέτης που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης αποτελεί ο τρόπος εκλογής των βουλευτών, εάν οι εκλογές πραγματοποιηθούν πριν από την παρέλευση δεκαοκταμήνου από τις προηγούμενες, οπότε οι βουλευτές εκλέγονται με το σύστημα της λίστας.
Η διασφάλιση ότι η λίστα δεν θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης των βουλευτών από τις κομματικές ηγεσίες, ούτε όμως και ως μηχανισμός αυτόματης αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπικού, αποτελεί ζήτημα κορυφαίας σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας.