Δημοκρατία, Σύνταγμα και Ευρώπη στην εποχή της κρίσης.

Επιμέλεια: Ξ.Ι. Κοντιάδης, Φ.Κ. Σπυρόπουλος, Κ. Τσουκαλάς (299 σελ., εκδ. Σαββάλας, 2012)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ