Δ. Τσάτσος, Ελληνική Πολιτεία 1974-1997.

Εισαγωγή-επιμέλεια: Γ. Κατρούγκαλος, Ξ. Κοντιάδης (462 σελ., εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998).

{gallery}eksofylla/31{/gallery}

Εισαγωγή-επιμέλεια: Γ. Κατρούγκαλος, Ξ. Κοντιάδης (462 σελ., εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998).

{gallery}eksofylla/31{/gallery}

 

Στον τόμο περιλαμβάνονται άρθρα που γράφτηκαν κυρίως από το 1974 έως το 1997. Πρόκειται για δύο σταθμούς, ορόσημα τόσο για την επιστημονική όσο και για την πολιτική δραστηριότητα του Δημήτρη Τσάτσου. Την πρώτη από τις χρονιές αυτές παρουσίασε τη γενική εισήγηση της μειοψηφίας επί του Συντάγματος του 1975 στην Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή. Τη δεύτερη, εισηγήθηκε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ψήφισμα του τελευταίου για το αν πρέπει να επικυρωθεί η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που τροποποίησε επί το δημοκρατικότερον τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.