ΕΣΔΑ: Κατ’ άρθρο ερμηνεία

Επιστημονική διεύθυνση: Ι. Σαρμάς, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος (ΧΧΙΙ + 1221 σελ., Σάκκουλας, 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.