Σύνταγμα: Ερμηνεία κατ’ άρθρο, ηλεκτρονική έκδοση

Επιστημονική διεύθυνση σε συνεργασία με τους Καθηγητές Σ. Βλαχόπουλο και Γιάννη Τασόπουλο.

Διαθέσιμο στο link