Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών. Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας.

Επιμέλεια: Ξ.Ι. Κοντιάδης (109 σελ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005).

{gallery}eksofylla/23{/gallery}

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 

Επιμέλεια: Ξ.Ι. Κοντιάδης (109 σελ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005).

{gallery}eksofylla/23{/gallery}

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 

Στον παρόντα τόμο προσεγγίζονται δύο αλληλένδετες θεματικές ενότητες: αφ’ ενός, το ζήτημα της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος για την κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης• αφ’ ετέρου, τα ζητήματα σχετικά με τις διεργασίες που ανέκυψαν μετά από τα απορριπτικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία, θέτοντας σε μία νέα βάση τη νομιμοποίηση της «συνταγματοποίησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην πρώτη θεματική ενότητα εντάσσονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση με τίτλο «Υπέρ και κατά ενός δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος», που διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στις 30 Μαρτίου 2005, στην κατάμεστη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι εισηγήσεις αυτές, κατόπιν επεξεργασίας, αποτελούν ένα τμήμα του παρόντος βιβλίου.
Το θέμα της εκδήλωσης, που προσεγγίζεται τόσο υπό τη νομική όσο και υπό την πολιτική του διάσταση, ασφαλώς παραμένει επίκαιρο, ίσως μάλιστα κατά τρόπο πιο επιτακτικό, ακόμη και μετά την απόρριψη από τη Βουλή της πρότασης όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με αντικείμενο την κύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης. Και τούτο διότι ύστερα από την αρνητική έκβαση των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και την Ολλανδία το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η συμμετοχή των λαών αναδεικνύεται πλέον εξαιρετικά κρίσιμη. Η αναγκαιότητα διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρώπης θεωρείται λοιπόν εξαιρετικά πιθανό ότι θα απασχολήσει εκ νέου στο εγγύς μέλλον όλα τα κράτη-μέλη.
Οι εξελίξεις που επακολούθησαν τα δύο αρνητικά δημοψηφίσματα, η σημασία τους και οι προοπτικές όσον αφορά την κύρωση, επαναδιαπραγμάτευση ή εγκατάλειψη της Συνταγματικής Συνθήκης αναλύονται στην Εισαγωγή και στο Επίμετρο του παρόντος τόμου, όπου υπό το πρίσμα των αρνητικών δημοψηφισμάτων και της έκβασης της Συνόδου των Βρυξελλών στις 16-17 Ιουνίου αναδεικνύεται η σημασία της «αφύπνισης» των ευρωπαϊκών λαών για την περαιτέρω πορεία του ενωσιακού εγχειρήματος και τη νομιμοποίησή του.

Στον τόμο γράφουν οι:
Ευάγγελος Βενιζέλος, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ξενοφών Κοντιάδης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βασίλειος Μαγγίνας, Δημήτρης Τσάτσος.