Δίκτυο Ρήγας

Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Διάρκεια : Νοέμβριος 1998 – Νοέμβριος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Πρόκειται για πρόγραμμα επιστημονικής – ερευνητικής συνεργασίας για τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Γιουγκοσλαβίας, της π.Γ.Δ. της Μακεδονίας και της Ρουμανίας. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός δικτύου επιστη¬μόνων και ερευνητικών φορέων, στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και των πολιτικών θεσμών, ώστε να επιταχυνθεί ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η σταδιακή ένταξη των χωρών αυτών στον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη διοργάνωση δύο συνεδρίων και έξι workshops, καθώς επίσης τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και σχετικής τράπεζας δεδομένων.