Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας

Θέση : Επιστημονικός συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Ιανουάριος 1997 – Ιανουάριος 2000

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institut fur Auslandisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Frankfurt), Τ.Μ.C. Asser Institute (The Hague), Centre for International Legal Co-operation (Leiden), Istituto Affari Internazionali (Rome)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην οργάνωση Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου, υποστηρίζοντας τις εξής δράσεις :
• ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και οργάνωση της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας,
• αποστολή καθηγητών από χώρες της Ε.Ε.,

• υποδοχή και εκπαίδευση Ρώσων καθηγητών σε χώρες της Ε.Ε.,
• συγγραφή εγχειριδίων, διδακτικών παραδόσεων και συγγραμμάτων.