Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά τη διάδοση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης στο Σουδάν, στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων από την αποδέκτρια χώρα σε σχετικά θέματα, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας του τοπικού εταίρου να προωθήσει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η εκπόνηση εγχειριδίου χρηστής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών, καθώς και η διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας στο Χαρτούμ.