Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις βασικές πτυχές του δημόσιου βίου στην Ιορδανία. Οι δράσεις προβλέπουν την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης για την ένταξη ενεργητικών μέτρων σε επιμέρους πολιτικές και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.