Ενίσχυση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκιστάν

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια : Απρίλιος 2004 – Απρίλιος 2006
Φορείς Υλοποίησης: European Profiles, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Perspective

Αντικείμενο : Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των σχέσεων του Κοινοβουλίου (Oliy Majlis) με την κοινωνία πολιτών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκριτική ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εκπόνηση σχεδίων νόμων σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του νομοθετικού σώματος, την παροχή υποστήριξης για την αναδιοργάνωση της γραμματείας του Oliy Majlis και τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης.