Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας – π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο των συνταγματικών θεσμών

Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Οκτώβριος 1999 – Σεπτέμβριος 2001
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η συγκριτική προσέγγιση των συνταγματικών θεσμών των δύο χωρών, με αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ώστε να καταστεί δυνατή η υποστήριξη των θεσμικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στη γείτονα χώρα.