Επιστημονική υποστήριξη της Αλβανικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα της υγείας

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος 2002 – Μάρτιος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή επιτόπιας τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των μέτρων κατά της διαφθοράς που έχει ήδη υιοθετήσει η Αλβανική Κυβέρνηση. Η δράση εξειδικεύθηκε με την αποστολή Έλληνα εμπειρογνώμονα παρά τω πρωθυπουργώ της Αλβανίας, τη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας στην Αθήνα και τα Τίρανα και τη στενή συνεργασία με υποστηρικτική ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.