Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ

Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : P.R.I.N.C.E. Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Διάρκεια : Ιανουάριος 1999 – Αύγουστος 1999
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάλυση της επίδρασης της Συνθήκης του Άμστερνταμ στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και της σημασίας της για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:
• Σειρά τριών τηλεοπτικών εκπομπών (ΝΕΤ)
• Τρία επιμορφωτικά σεμινάρια
• Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση στο Διαδίκτυο.