Κοινωνικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο θέμα της ασφάλειας και φροντίδας του παιδιού στην Αρμενία

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Armenian Democratic Forum, Αρμενία

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα συνέβαλε στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις ως προς την προστασία του παιδιού μέσω της κατάρτισης του προσωπικού ιδρυμάτων παιδικής φροντίδας. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την πολυεπίπεδη υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών για την αποφυγή εισαγωγής των παιδιών τους σε ιδρύματα, καθώς και τη στήριξη οικογενειών που θέλουν να επανακτήσουν την κηδεμονία των παιδιών τους.