Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Νοέμβριος 2009 – Απρίλιος 2011

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δήμος Γαστούνης, Δήμος Κερατσινίου, Δήμος Άνω Λιοσίων, Δήμος Ξάνθης, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας – Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση, Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιώματων του Παιδιού (National Authority for the Protection of Child’s Rights -NAPCR).
Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρέμβασης “Oλοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης φτωχών οικογενειών με παιδιά” για την ενδυνάμωσή τους με μέτρα φροντίδας των παιδιών και υποστήριξης των γονιών, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του διαχρονικού κύκλου της φτώχειας και της στέρησης (deprivation cycle). Οι προτεινόμενες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ανταποκρίνονται στις πολύπλευρες διαστάσεις της στέρησης και περιλαμβάνουν ενέργειες: (α) παροχής υποστήριξης, συμβουλευτικής, πληροφόρησης και καθοδήγησης στοχευμένης σε παιδιά έως 16 ετών και τις οικογένειές τους σε όλο το εύρος των αναγκών τους (β) παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στην ενδυνάμωση των παιδιών (γ) παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης στους γονείς συνδεδεμένων με ενεργητικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση των γονιών και ιδίως των γυναικών (δ) Ενεργοποίηση και εκπαίδευση εθελοντών για παροχή κατ’ οίκον υποστήριξης και πρακτικής βοήθειας.