Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούνιος – Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σύλλογος επαγγελματιών αλιέων Αστακού «Ο Αστακός», AΧΕΛΩΟΣ TV, PLAGTON Α.Ε., Anglohellenic – Εκδόσεις Πελτη Α.Ε.

Αντικείμενο: To πρόγραμμα αποσκοπούσε να εφαρμόσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλιευτικού τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη ενός πρότυπου πιλοτικού σχεδίου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν τη διοργάνωση αλιευτικών εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων αλιευτικού χαρακτήρα, τη δημιουργία οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού, δράσεις ανάδειξης τοπικών αλιευτικών προϊόντων καθώς και την εκπόνηση θεσμικού πλαισίου που να διέπει τον αλιευτικό τουρισμό.