Πρόγραμμα Δικαστικού Εκσυγχρονισμού – «Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του Δικαστικού-Νομικού Συμβουλίου” [Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζαν]

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Νοέμβριος 2010 – Ιούνιος 2010
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Profiles SA

Αντικείμενο: Γενικό στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η παροχή υποστήριξης στο Δικαστικό – Νομικό Συμβούλιο (Judicial Legal Council -JLC) με την ανάπτυξη σειράς προτάσεων με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές για την ενίσχυση των δυνατοτήτων στους τομείς επιλογής δικαστών, αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των δικαστών, δικαιοδοσίας των δικαστών, προαγωγής και  πειθαρχικών μέτρων, καθώς και λοιπών θεμάτων που άπτονται της διοίκησης των δικαστηρίων και του δικαστικού σώματος στο Αζερμπαϊτζαν. Ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε μέσω της θεσμικής ενίσχυσης και έθεσε τα θεμέλια για περαιτέρω αποτελεσματική λειτουργία του Δικαστικού – Νομικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο Σύμβουλος α) διεξήγαγε σειρά διαβουλεύσεων με ομολόγους και εμπλεκόμενους φορείς, β) διεξήγαγε ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Δικαστικού – Νομικού Συμβουλίου, γ) ανέπτυξε σύνολο προτάσεων καθώς και Σχέδιο Δράσης για τη θεσμική ενίσχυση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το Δικαστικό – Νομικό Συμβούλιο, με βάση τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στον δικαστικό τομέα.