Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.

Θέση: Κύριος Ερευνητής – Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : European Agency for Reconstruction
Διάρκεια : Σεπτέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Human Dynamics, Altair Asesores

Αντικείμενο: Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ. για την αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την επεξεργασία και μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του ινστιτούτου, το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού και την υποβολή προτάσεων για τη διοικητική οργάνωση του ινστιτούτου.