Υποστήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ουζμπεκιστάν

Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Απρίλιος – Δεκέμβριος 1997

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institute of German and Foreign Law of Political Parties of Hagen University
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Ουζμπεκιστάν, μέσω της συμβολής στην οργάνωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσεφέρθη με τους ακόλουθους τρόπους:
• διοργάνωση σεμιναρίων προς τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
• παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη μηχανοργάνωση, τη δημιουργία τράπεζας νομικών πληροφοριών και την αρχειοθέτηση τόσο των εγγράφων όσο και της βιβλιοθήκης.