Υποστήριξη των συνταγματικών θεσμών στην Αλβανία

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Σεπτέμβριος 1998 – Οκτώβριος 2001
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στη δημοκρατία της Αλβανίας, τη συγκρότηση ενός “παρατηρητηρίου” (observatory) για τις συνταγματικές εξελίξεις και την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με Αλβανούς εμπειρογνώμονες, κρατικούς λειτουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες.