Σβήνουμε το στίγμα στον λόγο μας – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Θέση: Νομικός εμπειρογνώμων

Διάρκεια: Ιούνιος 2020-Μάιος 2022

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Π. Σακελαρόπουλος (Leader) & Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Μποδοσάκη (Active Citizens Fund)

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι να ενισχύσει την συνηγορία υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας, και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού.