Το Σύνταγμα της Τροιζήνας, στον τόμο: Θ. Γεωργακόπουλος (επίμ.), Δέκα μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα, Καστανιώτης 2021, σ. 29-44