Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)

Θέση: Υπεύθυνος ομάδας ανάλυσης απαιτήσεων

Διάρκεια: Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2022

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Solutions Hellas

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αντικείμενο: Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί ως υποσύστημα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και θα προσφέρει διαρκή και σε – σχεδόν – πραγματικό χρόνο υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) ανά επιχείρηση/εργοδότη.