Ξ. Κοντιάδης/Κ. Σουλιώτης (επιμ.), ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιμέλεια: Ξ.Ι. Κοντάδης, Κ. Σουλιώτης (459 σελ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010).
{gallery}/eksofylla/Thesmoi{/gallery}