Εκδήλωση: 800 Χρόνια από τη Magna Carta

Χρόνος: Δευτέρα 25 Μαΐου 2015
Ώρα: 18:30
Τόπος: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7)
Γλώσσες: Ελληνικά - Αγγλικά

 

 

 

Χρόνος: Δευτέρα 25 Μαΐου 2015
Ώρα: 18:30
Τόπος: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7)
Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά

 

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ και ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
διοργανώνουν δημόσια συζήτηση με θέμα
 
 
«800 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ MAGNA CARTA»
 
 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7), τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 18:30
 
Συνομιλούν οι:
Robert Blackburn, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο King’s College London
Σπύρος Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
 
 
Συντονισμός:
 
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τσάτσου
Conference.gif