ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Κρίση/Κρίσεις και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διαστάσεις και Απαντήσεις

Χρόνος: 25-27.5.2012
Τόπος: "Βουλευτικό" - Ναύπλιο

Χρόνος: 25-27.5.2012
Τόπος: "Βουλευτικό" – Ναύπλιο

 

Πρόγραμμα: 

Περράκης Στ., Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής ΕΚΕΚΔΑΑΔ
"Εισαγωγή στις εθνικές και διεθνείς διαστάσεις της προβληματικής"

Ροζάκης Χρ., Ομ. Καθηγητής,  Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου Συμβουλίου της Ευρώπης
"Κρίσεις και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

Μεταξάς Ι., Ομοτ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένω
"Το διακύβευμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περιόδους κρίσης"

Παραράς Π., Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Επίτ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Διευθυντής Libertas
"Η υποβάθμιση της ΕΣΔΑ στο εσωτερικό δίκαιο"

Φλογαΐτης Σ.,  Καθηγητής, Τμήμα Νομικής,  ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου
"Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διάλογός του με τις ευρωπαϊκές αξίες"

Μπρεδήμας Α., Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
"Τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα σε εποχή κρίσεως και η στάση των οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας"

Κοππά Μ., Ευρωβουλευτής, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο
"Ανθρώπινα Δικαιώματα και οικονομική κρίση: μια ευρωπαϊκή ματιά"

Κοντιάδης Ξ., Καθηγητής, Τμήμα Κοιν.& Εκπαιδ. Πολιτικής, Παν. Πελοποννήσου, Επιστημ. Διευθυντής Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 
"H πρόσληψη των δικαιωμάτων από τον δικαστή μετά την κρίση"

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Conference.gif