Ημερίδα: Άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε καιρούς κρίσης”

Τόπος: Δημαρχείο Παλλήνης
Χρόνος:Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Τόπος: Δημαρχείο Παλλήνης
Χρόνος:Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

 

Πληροφορίες: Δήμος Παλλήνης, τηλ. 210-6604600

Conference.gif