Ξ. Κοντιάδης, Δημόσιο Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης στην Πράξη (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 431 σελ., Αθήνα 2010)