ΠΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

· ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Το μάθημα διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο

Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δες

Ύλη εξετάσεων

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2008

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2008

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2009

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2009

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2010

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2010

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2012

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2014

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014

 

· ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Διδασκαλία σε συνεργασία με τον Λέκτορα Κυριάκο Σουλιώτη 
Το μάθημα διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο


Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δες

Ύλη εξετάσεων  

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2008

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2008

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2010

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2016  

 

·ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δες

Ύλη εξετάσεων

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2008

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2009

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2009

Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2010

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2010

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2012

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2014

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2016   

 

· ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ύλη του μαθήματος δες  

 

· ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Επίσης τον Οκτώβριο του 2011 ξεκινούν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας»
Για το ωρολόγιο πρόγραμμα δες

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2008

Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2014

Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2016 

Για τα μαθήματα στη ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική δες

Δέκα Άξονες Δράσης για το Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής