34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο


Χρόνος: 20-24 Μαίου 2008
Τόπος: Ξενοδοχείο Athens Hilton

Χρόνος: 20-24 Μαίου 2008
Τόπος: Ξενοδοχείο Athens Hilton

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών διοργανώνει το 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο στις 20-24 Μαίου 2008 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Πιέστε εδώ για να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Conference.gif