ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

Χρόνος: Δευτέρα 27 Ιουνίου
Ώρα: 18:30
Τόπος: Αίθουσα Νέο Αμφιθέατρο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Χρόνος: Δευτέρα 27 Ιουνίου
Ώρα: 18:30
Τόπος: Αίθουσα Νέο Αμφιθέατρο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Πανεπιστήμιου Αθηνών οργανώνει εκδήλωση με θέμα "ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ".
Ομιλητές:
Γιάννης Τασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, "Συνταγματικές όψεις της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε."
Βασίλης Τζέμος, Δρ. Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, "Δημοκρατικό κράτος δικαίου, δυσχερή οικονομικά δεδομένα και συνταγματική ρήτρα «χρεοφρένου»"

Conference.gif