ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εφημερίδα, “ΕΘΝΟΣ”, 25/6/2013

Στην ετήσια έκθεσή της η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επισημαίνει ότι μετά το ξέσπασμα της κρίσης η μακροχρόνια ανεργία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί κατά περίπου 70%, οι εισοδηματικές ανισότητες στην πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών διευρύνθηκαν σημαντικά και η έλλειψη θέσεων εργασίας για τους νέους εγκυμονεί κοινωνικές εκρήξεις. Επιστροφή της απασχόλησης στα προ κρίσης επίπεδα δεν προβλέπεται πριν από το 2017, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται, σύμφωνα με την έκθεση, η κοινωνική συνοχή και η πολιτική σταθερότητα.
Στην Ελλάδα, οι προοπτικές στα πεδία της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου εμφανίζονται ακόμη αρνητικότερες. Τόσο ο ΟΟΣΑ όσο και το ΔΝΤ έχουν προβλέψει ότι η ύφεση θα συνεχιστεί και το 2014. Όμως το κρισιμότερο στοιχείο αποτελεί η καταμέτρηση των χαμένων θέσεων εργασίας κατά την προηγούμενη τετραετία, που εγγίζουν τις 900 χιλιάδες, σε σύγκριση προς την 25ετία 1983-2009, που είχαν δημιουργηθεί 1 εκατ. νέες θέσεις.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η ανάκτηση του επιπέδου απασχόλησης στα προ του 2009 επίπεδα απαιτεί, σε ένα ευνοϊκό σενάριο ανάπτυξης, τουλάχιστον μία 20ετία. Για τους νέους το σενάριο αυτό διαγράφεται εφιαλτικό, εξίσου καταστρεπτικές όμως χαρακτηρίζονται οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία από τον κίνδυνο απώλειας του δυναμικότερου τμήματος των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ιστορική εμπειρία αλλά και οι τάσεις που καταγράφονται την τελευταία τριετία αποδεικνύουν ότι η ακραία ανεργία, η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής συνεπάγονται την αμφισβήτηση των κοινοβουλευτικών θεσμών και την ενίσχυση των πολιτικών άκρων.
Θεμέλιο της δημοκρατικής ομαλότητας αποτελεί η ισχυρή μεσαία τάξη. Η συρρίκνωσή της συμπαρασύρει τις μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις, συνοδευόμενη από πολιτική πόλωση και αστάθεια. Καθώς η παγκόσμια επιρροή της Ευρώπης συρρικνώνεται ανεπιστρεπτί, το πολιτικό και οικονομικό μέλλον της Ελλάδας είναι δυσοίωνο. Είτε οι αλλαγές στο κράτος, στο παραγωγικό μοντέλο και στην αγορά εργασίας θα είναι βαθιές και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, είτε οι συνέπειες για τη χώρα θα αποδειχθούν δραματικές.