Πανδημία, οικονομία και εξουσία, Παρουσίαση του βιβλίου των Δ. Σταύρου, Κ. Αθανασάκη, Γ. Κυριόπουλου, Πολιτική οικονομία της πανδημίας COVID-19, The Books’ Journal, τχ.129, σ. 60, Απρίλιος 2022.